Monthly Archives: October 2010

RAG10: 1.domača naloga

Osvežitev (4.11.): Popravek 10.naloge! Osvežitev (5.11.): V vseh nalogah so kolobarji enični – vsebujejo enico. Če je podkolobar kolobarja , potem imata isto enoto. Osvežitev (5.11.): Zaradi velikega povpraševanja se je rok za oddajo domače naloge podaljšal ze en teden. … Continue reading

Posted in Pedagoško delo, Realna algebraična geometrija (FMF), Slovenščina | Leave a comment

Predavanje RAG10.2: Pozitivni polinomi

Zgled: Obseg premore natanko dve ureditvi. V eni je , v drugi pa . Zgled: Obseg premore dva tipa ureditev. En razred je porojen iz vložitev , drugi pa iz vložitve . (Spomnimo se, da smo prejšnjič uredili obseg realnih … Continue reading

Posted in Pedagoško delo, Realna algebraična geometrija (FMF), Slovenščina | Leave a comment

Predavanje RAG10.1: Realni obsegi

Posted in Pedagoško delo, Realna algebraična geometrija (FMF), Slovenščina | 1 Comment

Predavanje MatR10.3: Skalarni produkt

I.3. Skalarni produkt Definicija: Skalarni produkt dveh vektorjev je definiran kot . To je torej preslikava . Lastnosti skalarnega produkta: pozitivna definitnost: za vsak vektor ; hkrati je natanko za ; aditivnost: za vse vektorje ; homogenost: za vse vektorje … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje MatR10.2: Linearna neodvisnost

I.2. Linearna kombinacija, (ne)odvisnost Naj bodo vektorji. Definicija: Vektor oblike za neke , imenujemo linearna kombinacija vektorjev . pa so koeficienti linearne kombinacije. Če je vsaj en neničeln, potem govorimo o netrivialni linearni kombinaciji. Če so vsi , potem gre … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje MatR10.1: Kdo ali kaj so (geometrijski) vektorji?

I. GEOMETRIJSKI VEKTORJI I.1. Osnovne definicije Osnovni gradniki, s katerimi se bomo v tem poglavju ukvarjali, so množica realnih števil ; množica urejenih parov realnih števil ; množica urejenih trojic realnih števil . Pri tem si lahko predstavljamo kot množico … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | 1 Comment

Predavanje MatR10.0: Splošne informacije

Tehnične zadeve: Predavanja potekajo vsako sredo od 0930 v predavalnici 01/20. Vaje so na sporedu vsak petek ob 9.uri v P2 na Gosposvetski 84. Asistent je Matevž Črepnjak. Govorilne ure: vsako sredo ob 14.uri v mojem kabinetu K8 na Gosposvetski … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment