Predavanje MatR10.3: Skalarni produkt

I.3. Skalarni produkt

Definicija: Skalarni produkt dveh vektorjev \vec a=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \vec b=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}\in\mathbb R^3 je definiran kot \vec a\cdot \vec b:=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3. To je torej preslikava {\textvisiblespace}\cdot{\textvisiblespace} : \mathbb R^3\times\mathbb R^3\to\mathbb R.

Lastnosti skalarnega produkta:

 1. pozitivna definitnost: \vec a\cdot\vec a\geq 0 za vsak vektor \vec a; hkrati je \vec a\cdot \vec a=0 natanko za \vec a=0;
 2. aditivnost: \vec a\cdot (\vec b+\vec c)= \vec a\cdot \vec b+ \vec a\cdot \vec c za vse vektorje \vec a,\vec b,\vec c;
 3. homogenost: (\lambda \vec a)\cdot \vec b= \lambda (\vec a\cdot \vec b) za vse vektorje \vec a,\vec b in skalarje \lambda;
 4. simetričnost: \vec a\cdot \vec b=\vec b\cdot \vec a za vse vektorje \vec a,\vec b.

Iz simetričnosti izpeljemo se nadaljnji lastnosti:

 • (\vec a+\vec b)\cdot\vec c= \vec a\cdot \vec c+ \vec b\cdot \vec c za vse vektorje \vec a,\vec b,\vec c;
 • \vec a\cdot (\lambda \vec b)= \lambda (\vec a\cdot \vec b) za vse vektorje \vec a,\vec b in skalarje \lambda.

Zgled: Vektorji \vec i,\vec j,\vec k se množijo takole: \vec i\cdot \vec i= \vec j\cdot \vec j=\vec k\cdot \vec k= 1, \vec i\cdot \vec j= \vec j\cdot \vec k=\vec k\cdot \vec i= 0.

Definicija: Dolžina vektorja \vec a je definirana kot |\vec a|=\sqrt{\vec a\cdot \vec a}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}. To je torej preslikava |\textvisiblespace |:\mathbb R^3\to\mathbb R_{\geq 0}.

Lastnosti dolžine:

 1. pozitivna definitnost: |\vec a|\geq 0 za vsak vektor \vec a; hkrati je |\vec a|=0 natanko za \vec a=0;
 2. homogenost: |\lambda \vec a|=|\lambda|\, |\vec a| za vse vektorje \vec a in skalarje \lambda;
 3. trikotniška neenakost: |\vec a+\vec b|\leq |\vec a|+|\vec b| za vse vektorje \vec a,\vec b.

Vpeljemo tudi razdaljo med točkama A,B v \mathbb R^3. To je d(A,B)=|\vec r_B-\vec r_A|=|\vec {AB}|.

Izrek: Naj bosta \vec a,\vec b vektorja. Potem je \vec a\cdot \vec b=|\vec a| \, |\vec b|\, \cos \varphi, kjer je \varphi\in [0,\pi] kot med vektorjema \vec a,\vec b.

Neenakost Cauchy-Schwarz-Bunjakowski: Za vektorja \vec a,\vec b  velja | \vec a\cdot \vec b|\leq |\vec a| \, |\vec b|.

Definicija: Vektorja \vec a,\vec b sta pravokotna, ce je \vec a\cdot \vec b=0.

I.4. Vektorski produkt

Vektorski produkt vektorjev \vec a,\vec b je definiran kot \vec a\times\vec b=|\vec a| \, |\vec b| \sin(\varphi) \vec n, kjer je \varphi\in [0,\pi] kot med \vec a in \vec b, \vec n pa je enotski vektor pravokoten na ravnino, ki jo napenjata \vec a,\vec b. Pri tem za \vec n upostevamo pravilo desnega vijaka.

Dolžina |\vec a\times\vec b| je torej enaka ploščini paralelograma, ki je napet na \vec a,\vec b.

Lastnosti vektorskega produkta {\textvisiblespace}\times{\textvisiblespace} : \mathbb R^3\times\mathbb R^3\to\mathbb R^3:

 1. antikomutativnost: \vec a\times \vec b=- \vec b\times \vec a za vse vektorje \vec a,\vec b;
 2. distributivnost: \vec a\times (\vec b+\vec c)= \vec a\times\vec b+ \vec a\times \vec c za vse vektorje \vec a,\vec b,\vec c;
 3. homogenost: (\lambda \vec a)\times \vec b= \lambda (\vec a\times \vec b) za vse vektorje \vec a,\vec b in skalarje \lambda;
 4. Jacobijeva identiteta: (\vec a\times \vec b)\times \vec c+(\vec b\times \vec c)\times \vec a+(\vec c\times \vec a)\times \vec b=0 za vse vektorje \vec a,\vec b,\vec c.

Takoj opazimo, da veljata tudi lastnosti:

 • (\vec a+\vec b) \times \vec c= \vec a\times\vec c+ \vec b\times \vec c za vse vektorje \vec a,\vec b,\vec c;
 • \vec a\times (\lambda \vec b)= \lambda (\vec a\times \vec b) za vse vektorje \vec a,\vec b in skalarje \lambda.

Trditev: Če sta \vec a,\vec b linearno odvisna, potem je \vec a\times \vec b=0. V posebnem je \vec a\times \vec a=0.

Advertisements
This entry was posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s