Monthly Archives: January 2011

LA010: Rezultati izpita

Rezultati izpita z dne 24.1.2011: N1001002 31% pisni del + 13 tock teoreticni del N1002298 53% pisni del + 5 tock teoreticni del N1000580 68% pisni del + 5 tock teoreticni del ????????? 45% pisni del + 16 tock teoreticni … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

RAG10: 5.domača naloga

Naj bo kompakten topološki prostor. Pokaži, da je preslikava , homeomorfizem. Za poskusi čim bolj konkretno podati primer ureditve . Naj bo obseg. Pokaži, da je vsaka predureditev v presek ureditev. Ali je predureditev   presek ureditev? Opiši vse zapise … Continue reading

Posted in Pedagoško delo, Realna algebraična geometrija (FMF), Slovenščina | Leave a comment

Predavanje RAG10.11: Realni spekter afinih R-algeber

Posted in Pedagoško delo, Realna algebraična geometrija (FMF), Slovenščina | Leave a comment

Predavanje MatR10.12: Determinanta

Pri delu s permutacijami je elegantno uporabljati cikle. Definicija: Naj za velja , , , za vse pa velja . Potem imenujemo cikel dolzine in zapisemo . Cikel dolzine je transpozicija. Izrek: Vsaka permutacija je produkt disjunktnih ciklov. Vsak cikel … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje MatR10.11: Permutacije

III.6. Inverzne matrike (ponovno) Izrek: Za matriko so naslednje trditve ekvivalentne: je obrnljiva; linearni sistem je enolično rešljiv za vsak ; rang; VKF matrike je identična matrika . IV. DETERMINANTE Determinante smo že srečali. Dolžina vektorskega produkta dveh vektorjev v … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment