Monthly Archives: October 2009

Napovednik. Bralni krožek. Algebraična geometrija v grupah

Algebraična geometrija v grupah je razmeroma nova veda algebre, ki se nahaja na presečišču komutativne algebre, algebraične geometrije, teorije upodobitev, matematične logike in teorije grup. V osnovi izhaja iz teorije enačb v grupah, v zadnjih letih pa se je razvila … Continue reading

Posted in Computational Algebra, English, Pedagoško delo, Računska algebra, Research, Slovenščina | Leave a comment

svetovna seminarska turneja po sloveniji.okt 09

V tem tednu nadaljujem z nizom seminarskih predavanj. Nastopa prejšnji teden: predavanje na seminarju iz algebre v sredo, 21.oktobra (kjer sem uspel spredavat dobrih 5 strani mojega članka s Schweighoferjem o matričnih polinomih), in na skupnem seminarju s Primožem Moravcem … Continue reading

Posted in English, Pedagoško delo, Research, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje MatR.3: Vektorski in mešani produkt

I.4. Vektorski produkt Vektorski produkt vektorjev je definiran kot , kjer je kot med in , pa je enotski vektor pravokoten na ravnino, ki jo napenjata . Pri tem za upostevamo pravilo desnega vijaka. Dolžina je torej enaka ploščini paralelograma, … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | 1 Comment

Domača naloga MatR.1

Naj bodo poljubni vektorji, za katere velja in . Pokaži, da je . Rok za oddajo je petek, 6.november ob 10:00. Naloge oddajte v moj poštni predal na Gosposvetski 84. Zagovori bodo v ponedeljek, 9.novembra ob 18:00 pri Gregorju Donaju … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje MatR.2: Linearna neodvisnost. Skalarni produkt

Definicija: Vektorji so linearno odvisni, če obstajajo skalarji , ki niso vsi enaki , za katere velja . V nasprotnem primeru so vektorji linearno neodvisni. Ekvivalentno: noben od ni linearna kombinacija vseh ostalih . Opazimo, da je vsaka množica vektorjev, … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje MatR.1: Kaj so (geometrijski) vektorji?

I. GEOMETRIJSKI VEKTORJI I.1. Osnovne definicije Osnovni gradniki, s katerimi se bomo v tem poglavju ukvarjali, so množica realnih števil ; množica urejenih parov realnih števil ; množica urejenih trojic realnih števil . Pri tem si lahko predstavljamo kot množico … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | 2 Comments

Predavanje MatR.0: Splošne informacije

Tehnične zadeve: Predavanja potekajo vsak ponedeljek od 0800 v predavalnici P2 na Gosposvetski 84. Vaje so na sporedu vsako sredo ob 13.uri (prav tako v P2). Asistent je Matevž Črepnjak. Govorilne ure: vsak ponedeljek ob 10.uri v mojem kabinetu K8. … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment