Monthly Archives: June 2009

LA: Rezultati drugega teoretičnega izpita

Rezultati drugega teoretičnega izpita: vp.štev. nal 1 nal 2 izpit skupaj opravil N1000764 7 10 55 44.50 x N0000055 13 3 50 41.00 x N0002848 7 3 50 35.00 x N1000186 25 13 95 85.50 ✓ N1000405 25 12 95 … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Izbrana poglavja iz algebre – 5.domača naloga. Rezultati

Rezultati 5. (in s tem zadnje) domače naloge predmeta izbrana poglavja iz algebre.

Posted in Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

LA: Rezultati prvega teoretičnega izpita

Tukaj so že rezultati prvega teoretičnega izpita: vp.stev. nal 1 nal 2 kolokviji skupaj ocena N0000055 10 10 25 45 N1000249 20 25 37.5 82.5 9 N1001260 5 25 28.75 58.75 7 N1000883 10 25 32.5 67.5 8 Osvežitev (15.6.): … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | 4 Comments

RAG: rezultati 2. domače naloge

Spodaj najdete rezultate 2.domače naloge predmeta realna algebraična geometrija.

Posted in Pedagoško delo, Realna algebraična geometrija (FMF), Slovenščina | Leave a comment

Predavanje LA.26: Operatorji v vektorskih prostorih s skalarnim produktom II

VII.3. Sebi-adjungirani operatorji Definicija: Endomorfizem je sebi-adjungiran, če velja . Če je evklidski (unitaren) prostor, potem rečemo simetričen (hermitski) operator. Kvadratna matrika je sebi-adjungirana (hermitska), če je . Če je realna, potem ji rečemo simetrična. Očitno je vsak sebi-adjungiran operator … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje RAG.5 (poglavje 1) ← (poglavje 2)

Zaradi pomanjkanja časa sem prisiljen objaviti le zelo okrnjen povzetek predavanj. V kolikor je bilo možno, sem opremil snov z relevantnimi povezavami, kjer je moč najti večino snovi, ki smo jo pokrivali na predavanjih. Poglavje 2 se ukvarja s polinomi, … Continue reading

Posted in Pedagoško delo, Realna algebraična geometrija (FMF), Slovenščina | Leave a comment

Predavanje LA.25: Operatorji v vektorskih prostorih s skalarnim produktom

Še naprej bodo vsi vektorski prostori, v kolikor ne bo omenjeno drugače, opremljeni s skalarnim produktom. Poglavje VII: Operatorji v vektorskih prostorih s skalarnim produktom VII.1. Adjungirani operator Izrek: Naj bo operator. Potem obstaja natanko en operator z lastnostjo za … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment