Monthly Archives: March 2010

Predavanje LA010.6: Sprememba baze. Podobnost matrik

Izrek: Naj bo matrika prirejena preslikavi glede na izbrani bazi prostorov in . Tedaj je matrika prirejena preslikavi glede na isti bazi, enaka . Naj bosta matriki prirejeni preslikavama glede na izbrani bazi prostorov . Potem je matrika prirejena preslikavi … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | 1 Comment

Domača naloga LA010.2

Naj bo in definirajmo preslikavo s predpisom . Preveri, da je linearna preslikava; Določi rang preslikave ; (pozor: le-ta je odvisen od vrednosti ) Izberi si kakšno bazo prostora in nato določi matriko Rok za oddajo je torek, 6.aprila ob … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje LA010.5: Izomorfizem. Linearni preslikavi prirejena matrika

II.4. Izomorfizem vektorskih prostorov Definicija: Linearna preslikava je izomorfizem, če obstaja linearna preslikava , za katero velja in . Preslikavi pravimo inverz preslikave in jo označimo z . Vektorska prostora sta izomorfna, če obstaja izomorfizem . V tem primeru pišemo … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | 1 Comment

Predavanje LA010.4: Jedro in slika linearne preslikave. Prostor linearnih preslikav

II.2. Jedro in slika linearne preslikave Definicija: Za linearno preslikavo , množici pravimo jedro preslikave . Zgled: Jedro ničelne preslikave , je cel vektorski prostor , t.j. . Jedro identične preslikave , je trivialno: . Za neničelni in vsak -vektorski … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | 1 Comment

Domača naloga LA010.1

Naj bo vektorski prostor vseh polinomov stopnje in , . Pokaži, da sta vektorska podprostora, poišči baze in dimenzije , , , . Rok za oddajo je ponedeljek, 15.marca ob 13:00. Naloge oddajte v moj poštni predal na Gosposvetski 84. … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo | 1 Comment

Predavanje LA010.3: Linearne preslikave

Poglavje II: Linearne preslikave II.1. Definicija in osnovne lastnosti Preslikava med dvema vektorskima prostoroma je linearna, če velja za vse ; (aditivnost) za vse in . (homogenost) Pogoja lahko združimo v enega samega: za vse in . Zgled: Ničelna preslikava … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment