Monthly Archives: February 2010

Predavanje LA010.2: Baza, direktne vsote

Definicija: Množica vektorjev je baza vektorskega prostora , če Lin(). vektorji so linearno neodvisni. Zgled: je baza . je baza -vektorskega prostora . je baza -vektorskega prostora . Poljubna linearno neodvisna vektorja v ravnini tvorita bazo. Poljubni trije linearno neodvisni … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

LA010: Obvestilo

Prišlo je do spremembe urnika. Od naslednjega ponedeljka (1.3.) dalje se bodo predavanja začela ob 11.uri. Od 11. do 13. ure bodo v P2 (Gosposvetska 84), od 13. do 15. ure pa v 0.80 (Koroška 160).

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | 1 Comment

Predavanje LA010.1: Vektorski prostori in podprostori

Poglavje I: Vektorski prostori Naj bo . Neprazni množici , ki je opremljena z operacijama ; , ki zadoščata pogojem asociativnost: za vse ; komutativnost: za vse ; obstoj nevtralnega elementa (enote) , ki zadošča za vsak ; obstoj obratnega … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | 1 Comment

Predavanje LA010.0: Splošne informacije

Osvežitev (23.2.) Tehnične zadeve: Predavanja potekajo vsak ponedeljek ob 13.uri v predavalnici 0/80 na Koroški cesti 160. Glej popravek. Vaje so na sporedu vsako sredo ob 11.uri (predavalnica 0/67). Asistent je Matej Merhar. Govorilne ure: v ponedeljek ob 12.uri. Priporočam … Continue reading

Posted in Linearna algebra (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment