Monthly Archives: November 2010

MatR10: Obvestilo

Ta teden (sreda, 1.12.) predavanja izjemoma odpadejo. Advertisements

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

olava: Obvestilo

Ta teden (sreda, 1.12.) predavanja izjemoma odpadejo.

Posted in Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje RAG10.7: Semialgebraične množice

Posted in Pedagoško delo, Realna algebraična geometrija (FMF), Slovenščina | Leave a comment

Predavanje MatR10.7: Matrike

II.2. Računske operacije na matrikah Seštevanje matrik Naj bosta . Tedaj je njuna vsota definirana kot matrika z elementi : . Lastnosti seštevanja matrik: komutativnost: za vse velja ; asociativnost: za vse velja ; obstoj nevtralnega elementa: obstaja , da … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje RAG10.6: Načelo Tarskega

Posted in Pedagoško delo, Realna algebraična geometrija (FMF), Slovenščina | Leave a comment

Predavanje MatR10.6: Linearne kombinacije. Baza

Enako kot prej imamo pojma linearne odvisnosti in linearne neodvisnosti. Definicija: je baza , če velja: so linearno neodvisni; Lin. Moč (najmanjše) baze za imenujemo dimenzija prostora in označimo z . Izrek: je baza , če se vsak zapiše enolično … Continue reading

Posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina | Leave a comment

Predavanje RAG10.5: Sturmov izrek

Posted in Pedagoško delo, Realna algebraična geometrija (FMF), Slovenščina | Leave a comment