Predavanje MatR.0: Splošne informacije

Tehnične zadeve:

  • Predavanja potekajo vsak ponedeljek od 0800 v predavalnici P2 na Gosposvetski 84.
  • Vaje so na sporedu vsako sredo ob 13.uri (prav tako v P2). Asistent je Matevž Črepnjak.
  • Govorilne ure: vsak ponedeljek ob 10.uri v mojem kabinetu K8.
  • Uradni program predmeta je dosegljiv tukaj. Zraven geometrijskega razumevanja vektorjev, matrik in reševanja sistemov linearnih enačb, je cilj tudi priprava na predmet »Algebraične strukture«, ki bo potekal v naslednjem semestru. Tako vsem toplo priporočam, da čim hitreje opravijo izpit iz matričnega računa.
  • Potrebno bo opraviti dva izpita, enega iz praktičnega dela (tj. vaj) in drugega iz teoretičnega dela snovi. Izpit iz vaj je mogoče opraviti s pomočjo kolokvijev. Točni datumi vseh rokov bodo tukaj objavljeni naknadno.
  • Predvidoma bo tudi 5 domačih nalog. S pomočjo teh si lahko pridobite dodatne točke h kolokvijem. Rešitev naloge, napisano na A4 listu z nalogo, oddate svojemu tutorju (demonstrator). Vsaka pravilno rešena in pravočasno oddana domača naloga prinese do 2 dodatni točki k rezultatu kolokvijev, a le v primeru, da se udeležite tudi kontaktnih ur in se tam o svoji rešitvi domače naloge s svojim tutorjem pogovorite.

Poleg množice knjig in nalog iz linearne algebre, ki so dosegljive v knjižnicah, priporočam tudi naslednji spletni vir:

Uporabne informacije pogosto dobimo tudi pri Wikipediji. Angleška različica je ponavadi najbolj informativna.

Advertisements
This entry was posted in Matrični račun (FNM), Pedagoško delo, Slovenščina. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s